Sunday, January 2, 2011

Hikmah 2: Nasihat Ibnu Khaldun tentang pendidikan kanak-kanak

 • Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara yang susah-susah.
 • Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah:
  • berperingkat-peringkat.
  • mengadakan latih tubi.
  • menggunakan benda-benda maujud.
  • menggunakan bahan-bahan bantu belajar.
 • Kanak-kanak perlu diberikan contoh-contoh konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera.
 • Jadual kanak-kanak disuruh belajar haruslah disusun dengan baik.
 • Contoh teladan yang baik harus didedahkan dalam mendidik kanak-kanak yang belum baligh.
 • Pembacaan alQuran diajar dahulu sebelum menghafalnya.
 •  Kanak-kanak harus dibentuk dengan cara lemah lembut bukannya dengan kekerasan
 • Jangan dibebankan dengan perkara-perkara di luar kemampuan mereka.  Ini boleh menyebabkan mereka:
  • tidak mahu belajar.
  • mencerca pengajaran yang diberi.
 • Masa belajar, jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa.


No comments:

Post a Comment